दुष्काळी अनुदानाची पहिली यादी जाहीर 35,000 हजार बँक खात्यात जमा

drought list 2023

drought list 2023 केंद्र शासनाच्या निकषाप्रमाणे ४० तालुक्यात दुष्काळ जाहीर करण्यात आला. मात्र राज्यातील उर्वरीत तालुक्यातील महसुली मंडळामध्ये जून … Read more