पिक विमा योजनेचा 2रा हप्ता या शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात जमा होण्यास सुरुवात

Pmfby list : नमस्कार शेतकरी बांधवांनो, खरीप पीक विमा 2023 सोलापूर जिल्ह्याच्या संदर्भातील एक महत्वाच एक अपडेट्स या लेखाच्या माध्यमातून आज आपण पाहणार आहोत.

नमस्कार शेतकरी बांधवांनो, खरीप पीक विमा 2023 सोलापूर जिल्ह्याच्या संदर्भातील एक महत्वाच एक अपडेट्स या लेखाच्या माध्यमातून आज आपण पाहणार आहोत.

 

या यादीत नाव आपले तपासा

 

6 सप्टेंबर 2023 रोजी जिल्हाअधिकारी कार्यालय सोलापूर यांच्या माध्यमातून जिल्ह्यातील नुकसानग्रस्त झालेल्या सोयाबीन, तूर, मका, बाजरी,कांदा, भुईमूग आणि कापूस या पिकांसाठी शेतकऱ्यांना पीक विमा देण्यासाठी एक अधिसूचना निर्गमित करण्यात आलेली आहे.

ज्याच्यामुळे आता पात्र झालेल्या महसूल मंडाळामधील शेतकऱ्यांना 25% पीक विमा मिळण्याचा मार्ग मोकळा झालेला दिसत आहे. सोलापूर जिल्ह्यातील जवळ जवळ 77 महसूल मंडळामध्ये जिल्हाधिकारी कार्यलयाच्या माध्यमातून सर्वेक्षण करण्याचे निर्देश देण्यात आलेले होते.

 

याच निर्देशच्या अनुषंगाने 21 दिवसाचा पावसाचा खंड, त्याचप्रमाणे सरासरी उत्पादकतेच्या 50% पेक्षा जास्त उत्पनामध्ये घट या दोन्ही निकषाच्या आधारावर काही महसूल मंडळाला पात्र करून त्या त्या महसूल मंडळातील त्या पिकासाठी पीक विमा भरलेल्या शेतकऱ्यांना 25% पीक विमा देण्यासाठी

 

या अधिसूचनेच्या माध्यमातून निर्गमित करण्यात आलेलं आहे. याच्या मध्ये पात्र झालेले महसूल मंडळे आपण पाहणार आहोत.

 

 

1) सोयाबीन या पिकासाठी- उत्तर सोलापूर तालुक्यातील उत्तर सोलापूर तालुका. दक्षीण सोलापूर तालुक्यातील- दक्षिण सोलापूर तालुका. मोहोळ तालुक्यातील -अनगर, सावळेश्वर, व नरखेड व तसेच अक्कलकोट तालुक्यातील अक्कलकोट तालुका बार्शी तालुक्यातील – आगळगाव, नारी, पांगरी, पानगाव, उपळे दमाळा, सुर्डी, गोडगावं, वैराग व सौंदरे अशी एकूण 15 मंडळे पात्र करण्यात आलेली आहेत..

 

2) तूर – उत्तर सोलापूर तालुका – उत्तर सोलापूर तालुका. दक्षिण सोलापूर तालुका -बोरामणी, वळसंग, मुस्ती, होटगी, विंचूर, व मंद्रूप. मोहोळ तालुक्यातील – अगनर, नरखेड, शेटफळ, टाकळी सिकंदर, वाघोली, कामती बु, सावळेश्वर. अक्कलकोट तालुक्यातील – करजगी, जेऊर, मेदगी, दूधनी, चपळगाव, किनी, व नागणसुर. बार्शी तालुक्यातील – आगळगाव,नारी, पांगरी,पानगाव, उपळे दमळा, सुर्डी, गोडगावं, वैराग व सौंदरे. अशा प्रकारच्या महसूल मंडळाचा समावेश करण्यात आलेला आहे. म्हाडा तालुक्यातील -दारफळ कुरुडवाडी, रोपळे क, मैहसगाव, टेम्भूर्णी, मोडनिंब, निमगाव टे,बेंबळे, माडा,व लऊळ. करमाळा तालुक्यातील -अर्जुननगर, पोथरे, करमाळा, केम, कोटी, सालसे, पांगरे, जिंती, व केतूर. पंढरपूर या तालुक्यातील -पंढरपूर, रोपळे, करकंब, पट कुरोळी, चळे, व पुळूज. मंगळवेढा तालुक्यातील -आंधळगाव, मारापूर,हूलजन्ती, न माळशिरस तालुक्यातील -इस्लामपूर, सदाशिवनगर, अकलूज व लवंग अशा एकूण तूर या पिकासाठी 62 महसूल मंडळाचा पीक विम्या साठी समावेश 2023 F करण्यात आलेला आहे.

 

(3) बाजरी – दक्षिण सोलापूर तालुक्यातील बोरामणी, वळसंग, मुस्ती, होटगी, विंचूर, व मंद्रूप. मोहोळ तालुक्यातील – मोहोळ, नरखेड, शेटफळ, पेनूर, वाघोली, टाकळी, कामती बु, अनगर, सावळेश्वर. अक्कलकोट तालुक्यातील – अक्कलकोट, जेऊर, व नागणसुर. बार्शी तालुक्यातील आगळगाव – माडा तालुक्यातील -दारफळ कुरुडवाडी, रोपळे क, मैहसगाव, टेम्भूर्णी, मोडनिंब, निमगाव टे, बेंबळे, माडा, व लऊळ. करमाळा तालुक्यातील -अर्जुननगर, पोथरे, करमाळा, केम,कोटी,सालसे,जिंती,व केतूर. पंढरपूर तालुक्यातील भाळवणी व रोपळे, मंगलवेडा तालुक्यातील – आंधळगाव, मारापूर, हुलजंती माळशिरस तालुक्यातील -इस्लामपूर, सदाशिवनगर, अकलूज, लवंग, नातेपुते, दहिगावं, व फोडशीरस अशा एकूण बाजरी या पिकासाठी 49 महसूल मंडळाचा पीक विम्या साठी समावेश करण्यात आलेला आहे.

 

या यादीत नाव आपले तपासा

Leave a Comment