पिक विमा मंजूर यादीत नाव चेक करा…

विभाग पुणे समाविष्ट असणारे जिल्हे आणि मंडळे –

पुणे जिल्ह्यातील मंडळांची संख्या 36
अहमदनगर जिल्ह्यातील मंडळांची संख्या 42
सोलापूर जिल्ह्यातील मंडळांची संख्या 29
विभाग लातूर समाविष्ट असलेले जिल्हे आणि मंडळे –

 

पिक विमा यादी पाहण्यासाठी – इथे क्लिक करा

लातूर जिल्ह्यातील मंडळांची संख्या 22
धाराशिव जिल्ह्यातील मंडळांची संख्या 7
परभणी जिल्ह्यातील मंडळांची संख्या 3
विभाग कोल्हापूर समाविष्ट असलेले जिल्हे आणि मंडळे –

सातारा जिल्ह्यातील मंडळांची संख्या 16
सांगली जिल्ह्यातील मंडळांची संख्या 13
कोल्हापूर जिल्ह्यातील मंडळांची संख्या 01
विभाग छत्रपती संभाजीनगर समाविष्ट असलेले जिल्हे आणि मंडळे –

छत्रपती संभाजीनगर जिल्ह्यातील मंडळांची संख्या 13
जालना जिल्ह्यातील मंडळांची संख्या 07
बीड जिल्ह्यातील मंडळांची संख्या 05
विभाग नाशिक समाविष्ट असलेले जिल्हे आणि मंडळे –

नाशिक जिल्ह्यातील मंडळांची संख्या 15
जळगाव जिल्ह्यातील मंडळांची संख्या 10
अमरावती विभागातील समाविष्ट असलेले जिल्हे आणि मंडळे –

अकोला जिल्ह्यातील मंडळांची संख्या 09
बुलढाणा जिल्ह्यातील मंडळांची संख्या 02
अमरावती जिल्ह्यातील मंडळांची संख्या 01

 

 

पिक विमा यादी पाहण्यासाठी – इथे क्लिक करा

Leave a Comment